Μερικοί άνθρωποι απλά έχουν θράσoς, όχι απλά δεν σεβάστηκε το γεγονός ότι βρισκόντουσαν σε νοσοκομείο αλλά δεν φοβήθηκε κιόλας να μην τον καταλάβουν! Σε τι κόσμο ζούμε;

https://www.youtube.com/watch?v=jTnnykuSApM