Λεωφορείο συγκρούεται με μία ομάδα ατόμων όταν μια δοκιμή πρόσκρουσης με προστατευτικό κιγκλίδωμα δεν πήγε όπως το είχαν προγραμματίσει.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ