Οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν τα όνειρα τους σε ακραίες καταστάσεις και δίνουν τη δυνατότητα σε περιορισμένα άτομα από το κοινό να πηδήξουν με τη χρήση του DreamJump συστήματος .Αφήστε το σχόλιό σας