Πραγματικά αρκετά εντυπωσιακή κατάβαση, και μάλιστα αρκετά πρωτότυπη, γιατί συνήθως τέτοιες καταβάσεις γίνονται σε φυσικά τοπία…

Αλλά και αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρον!

READY FOR A RIDE! LETS GO!

Posted by PLAY on Tuesday, February 9, 2016