Ο λόγος για τον οποίο πλακώνονται οι δύο γυναίκες δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι ασήμαντο!

Τέτοιο ξυλίκι ούτε άντρες να ήταν!

https://www.youtube.com/watch?v=SsjwsEwon4Q

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ