Είναι θλιβερό να βλέπει κανείς να καταστρέφονται σχολεία ή σπίτια από φυσικές καταστροφές! Τώρα τα παιδιά πως θα πάνε σχολείο;

Credit: Jeremy Kappell

Δημοσιεύτηκε από Viral Thread Video στις Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016