Τα παιδιά των φωτογραφιών σίγουρα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως φωτοτυπίες των γονιών τους!

Βέβαια βοηθάει και το γεγονός ότι τα παιδιά που φωτογραφήθηκαν έχουν πάρει την ίδια πόζα, έχουν φορέσει ίδια ή παρόμοια ρούχα ή έχουν φωτογραφηθεί ακόμη και στο ίδιο μέρος που είχε τραβήξει την φωτογραφία οι γονείς τους.

kifg4

kifg5

kifg6

kifg7

kifg8

kifg9

kifg000

kifg1

kifg2

kifg3

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ