Είπε να χορέψει και να κεράσει σε όλους τους παρευρισκόμενους θέαμα … τζαμπέ!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ