Ο εκφοβισμός είναι ένα σοβαρό θέμα στην Αμερική και αυτό το κοινωνικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε από το fouseyTUBE μας δείχνει τι συμβαίνει πραγματικά και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι πρέπει να σταματήσει αυτό!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ