Μια άτυχη στιγμή είχε ένας άνδρας στην Κίνα όταν λόγων στομαχικών διαταραχών, τα έκανε πάνω τους μέσα σε λεωφορείο!

https://www.youtube.com/watch?v=4WZ8UFEZMjM

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ