Μάλλον ήθελε πολύ να τον παντρευτεί που την πείραξε αυτή η πλλάκα και είπε να του δώσει ένα μάθημα!

https://www.youtube.com/watch?v=wXgdqs8n7nM