,

Παράξενο- Τύπος τοποθετήσετε μια GoPro μέσα στο πλυντήριο πιάτων να δει τι συμβαίνει!


Πάντα ήθελα να δω τι συμβαίνει στο πλυντήριο πιάτων μου, αφού κλείσω την πόρτα. Και, αυτός ο τύπος μου έλυσε την απορία. Για να βγάλει αυτό το βίντεο του πήρε παρά πολλές προσπάθειες!

 
Κοιτάξτε για 1 λεπτό την μπλε κουκίδα – Δε θα πιστεύετε με τίποτα το αποτέλεσμα

Παράξενο πλάσμα εμφανίστηκε στην ακτή και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει από που ήρθε!