Νομίζω πως το προκλητικό υπερισχύει ειδικά από τα πρότυπα που έχουμε δημιουργήσει από την Αμερική αλλά κάθε χώρα διαφέρει…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ