Αυτό το βίντεο έχει σκοπό να βοηθήσει, όσους το δουν, να κατανοήσουν ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες με την απαράδεκτη συμπεριφορά οδήγησης!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ