Πρέπει ο κόσμος να μάθει  να τσακώνεται σε χώρο που δεν θα υπάρχουν ξένε παρεμβολές γιατί μπορεί να μπουν στην μέση, όπως αυτό το δέντρο ας πούμε…

Παρόλα αυτά ο αντίπαλός του τον βοήθησε να σηκωθεί!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ