Τα ποντίκια μόλις αντιλήφθηκαν την είσοδό του υπαλλήλου στον χώρο άρχισαν να τρέχουν σαν δαιμονισμένα για να κρυφτούν…

ΑΗΔΙΑ!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ