Δείτε τις τραγικές απαντήσεις μιας ομάδας νέων στην ερώτηση που τους έγινε για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουν!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ