Μαθητές σε σχολείο της Κίνας, παρέδωσαν μαθήματα για το πως γίνεται σωστά το σχοινάκι και μάλιστα το ομαδικό!

https://www.youtube.com/watch?v=jG49yflGloE

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ