Στη Ρωσία νομίζω όλοι είναι λίγο ευέξαπτοι αλλά στην προκειμένη περίπτωση τον προκάλεσαν τον Αϊ Βασίλη…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ