Προκειμένου να ξεφύγει από τα χέρια του αστυνομικού προτίμησε να αφήσει τη μηχανή του στη μέση του δρόμου!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ