Οδηγός και ποδηλάτης τσακώθηκαν για ασήμαντο λόγο και ήρθαν στα χέρια. Όταν το περιστατικό έληξε, ο οδηγός πήρε ένα όπλο και το άδειασε στον πόδηλάτη.

Το περιστατικό συνέβη στη Μανίλα στις Φιλιππίνες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ