Λένε περίπου μισή ώρα εσείς συμφωνείτε; Είστε ικανοποιημένοι με αυτήν την διάρκεια;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ