Όσο να ναι θα ήταν μία ευχάριστη συναλλαγή αλλά ίσως να υπήρχαν επιπτώσεις μετά… κι αυτές ευχάριστές θα ήταν!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ