Εγώ δεν το μπορώ να τα βλέπω πόσο μάλλον να τα ακουμπήσω! Αυτός ο άντρας βέβαια το πήγε σε άλλο επίπεδο, τα τρώει και φαίνεται να το απολαμβάνει!