Ενώ οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τα μολύβια για να σχεδιάσουν κάτι, αυτός ο δημιουργός παίρνει μια λιγότερο συμβατική προσέγγιση. Αντί να χρησιμοποιεί χρωματιστά μολύβια για να δημιουργήσει τέχνη, ο Tuomas Markunpoika τα μετατρέπει σε τέχνη