Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Louisville Leopard Percussionists» προσφέρει εξωσχολικές μουσικές δραστηριότητες στα τοπικά παιδιά με ελάχιστο ή και καθόλου κόστος.

Δείτε μία από αυτές!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ