Για να ζητάει ένας άντρας τον αριθμό από μία γυναίκα, ας πούμε το πιο απλό, του αρέσει, η γυναίκα μπορεί πολύ ευγενικά να το αποφύγει αν δεν θέλει να τον δώσει αλλά η συγκεκριμένη άρχισε το κύρηγμα!