Τι παιχνίδι είναι αυτό… Ούτε που ξέρω το λόγο γιατί το κάνουν! Τρώνε ξύλο έτσι για την πλάκα! Ο πόνος βέβαια είναι γλυκός καμιά φορά…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ