Μερικές οικογένειες έχουν μία «υπερβολικά» στενή σχέση, τόσο στενή που μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί! Θα νιώσετε κάπως αμήχανα!