Να πας να καθαρίσεις το σπιτι των ψαριών σου και να μην έχεις καταλάβει ότι καυοικούσε ένα σκουλίκι-τέρας! Εκεί τι κάνεις;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ