,

Πήγανε να διαγωνιστούνε αλλά παραλίγο να πάνε στον άλλο κόσμο!


Λάβανε μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ™ το 2014 και πως δε σκοτωθήκανε. Τώρα θα μου πείτε είναι πολύ καλά εξοπλισμένοι αλλά και παλί δεν πάυει να είναι επικίνσυνο «χόμπι»!
Αυτές είναι οι πιο ενδιαφέρουσες εικόνες του ίντερνετ!

Wtf εικόνες χωρία καμία λογική εξήγηση!