Παραιτήθηκε από τη δουλειά του με την πρόφαση τη νίκη του στο λαχείο και τα παιδιά του καταχάρηκαν από τα δώρα που τους έκανε! Η αλήθεια είναι όμως άλλη…!

Αφήστε το σχόλιό σας