Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν υψοφοβία ή τουλάχιστον ακροφοβία, σε φυσιολογικά πλαίσια! Αυτός ο άντρας φαίνεται να μην τον πτοεί τίποτα…!

This might be the craziest this you'll see today!

Δημοσιεύτηκε από Vibe FM στις Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015