Όταν η νέα γενιά καταστρέφει το μέλλον!

Για μια στιγμή, σκέφτηκα ότι υπερβολικά με ορμές, ανοιχτή, ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία ήταν ένα καλό πράγμα. Αργότερα όμως, μόλις είδα που οδεύει η νέα γενιά συνειδητοποίησα ότι απλά χάνεται κάθε αξία!

Δείτε το και μόνοι σας!

λ

λλ

λλλ

λλλλ

λλλλλ

λλλλλλ

λλλλλλλ λλλλλλλλ

λλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλ

Αφήστε το σχόλιό σας