,

Όταν η νέα γενιά καταστρέφει το μέλλον!


Για μια στιγμή, σκέφτηκα ότι υπερβολικά με ορμές, ανοιχτή, ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία ήταν ένα καλό πράγμα. Αργότερα όμως, μόλις είδα που οδεύει η νέα γενιά συνειδητοποίησα ότι απλά χάνεται κάθε αξία!

Δείτε το και μόνοι σας!

λ

λλ

λλλ

λλλλ

λλλλλ

λλλλλλ

λλλλλλλ λλλλλλλλ


λλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλλλλλλλλλΑπό το πολύ κούνα κούνα τι να σου κάνουν γλυκιά μου και αυτά… θα σου πεταχτούν έξω

Καταστροφικές τούρτες γάμου που έκαναν τις νύφες να κλάψουν με μαύρο δάκρυ!