,

Όταν οι άνθρωποι παίρνουν αυτό που ζήτησαν!


Όταν κάνεις μία ευχή πρόσεχε τι εύχεσαι… Αυτοί οι άνθρωποι ζήτησαν και πήραν αυτό που ακριβώς ήθελαν στην κυριολεξία…!

0d1d581c-786a-4d22-8806-de742fcbd5f8_tablet

2a89fd4e-d4b7-4325-a4e7-c4d6d1f4ad5b_tablet

5aed855f-2643-47b0-aa6f-7a311d089744_tablet

008a6d8f-8cf5-43a5-950e-1922027154b9_tablet

30d4b3f6-41ff-4406-babe-e75c9be2c3aa_tablet

2055b92d-178d-46a4-9c2f-2b7c1ecbcd37_tablet

 

04107313-d6dc-4cc4-b2f7-071fb1812346_tablet

a74deed8-54e7-4306-9652-1bfe7cd63842_tablet


b5aadc9a-1907-4e39-9cb9-447c77da3734_tablet

b8b57934-6a16-4fdd-ba00-4e86d8d57449_tablet

bc9c1d48-fdfb-4267-88a3-382ea1f75adf_tablet

c5ce8dea-d8a3-48bf-b089-db2bdc515667_tablet dc1239c1-cfb5-4089-8c1a-73c694c47c11_tablet e161073e-7348-488c-8760-33342bcfe970_tablet efff2794-348f-426e-8820-ab07f9888bb9_tablet f676b0f0-d2f8-4026-8cee-70cffe478317_tablet



Όταν η εικόνες δείχνουν την «πικρή αλήθεια» το αποτέλεσμα είναι επικό!

Ανέκδοτο: Οι αιτήσεις του ανθρώπου προς το Θεό!