Αυτός ο οδηγός του λεωφορείου δεν μπορούσε να βρει την καταλληλότερη στιγμή να περάσει από το συγκεκριμένο δρόμο στη Σκωτία και να σταματήσει δημιουργώντας, όπως λένε όσοι το βλέπουν, το videobomb της χρονιάς.

https://www.youtube.com/watch?v=h7t_vLboaw8

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ