Δηλαδή μετά από αυτό που έκανε για να κερδίσει ένα iphone, θα νιώθει καλά; Θα λέει ότι έχει i phone και τι; Θα θεωρείται in, που λέμε και τα «παιδιά» της γενιάς μου; Και τέτοιος εξευτελισμός για το 5s; Ούτε καν το 6s, την πιάσανε κότσο.

https://www.youtube.com/watch?v=rHuj1SqAOT0