Εγώ πιστεύω ότι από τον πόνο έκανε έτσι, εσείς τι λέτε;