Το θέμα είναι γιατί βγήκε ξυπόλυτος; Αλλά με έναν σπάρο δυο τρυγόνια, και έκανε τη δουλειά του και ψυχαγωγούταν!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ