Μερικές φορές είναι καλό να μην κάνουμε τον μάγκα γιατί δεν ξέρουμε από που θα μας έρθει.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ