Δεν τον ένοιαξε ο κόσμος, δεν τον ένοιαξε τίποτα… το μόνο που ήθελε ήταν να κλέψει και αυτό έκανε!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ