Αυτό που συνέβη από αυτό που περίμενε απείχε χιλιόμετρα μακριά…

Δείτε και θα καταλάβετε…