Μπορώ να πω πως είναι η πιο περίεργη χώρα από όλες! Ή δεν έχουν πονηρό μυαλό, που αυτό δεν παίζει… ή είναι πολύ εξοικειωμένοι με το «πονηρό»!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ