Όλες οι χώρες έχουν τις παραξενές τους αλλά η Ιαπωννία ξεπρνά κάθε φανντασία. Νομίζω είναι η πρώτη που  κρατάει τα σκίπτρα!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ