Μάλλον το παλικάρι θα της έκανε καμιά κουτσουκέλα και αυτή τον εκδικήθηκε για τα καλά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ