Ο τοίχος ήταν έτοιμος να πέσει αλλά δεν μπορώ να καταλάβω η φωνή πως βοήθησε…! Αν το καταλάβετε εσείς ενημερώστε μας!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ