Δεν ξέρουμε τί σκεφτόταν ο κατασκευαστής αλλά σίγουρα τα λάθη βγάζουν μάτι!

Τώρα ποιός χρησιμοποιεί τις παρακάτω τουαλέτες είναι άλλο θέμα.. Μάλλον κανείς!

wc1

wc2

wc4

wc5

wc6

wc7

wc8