Μη σου τύχει! Να σε πιάσει κόψιμο και να βρεθείς σε αυτές τις τουαλέτες!

Κοινοποίηση

Δεν ξέρουμε τί σκεφτόταν ο κατασκευαστής αλλά σίγουρα τα λάθη βγάζουν μάτι!

Τώρα ποιός χρησιμοποιεί τις παρακάτω τουαλέτες είναι άλλο θέμα.. Μάλλον κανείς!

wc1

wc2

wc4

wc5

wc6

wc7

wc8

Αφήστε το σχόλιό σας