Απλά σε μερικούς ανθρώπους πρέπει να απαγορεύσουν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωση γιατί μας καίνε τον εγκέφαλο!

b

bb

bbb

bbbb

bbbbb

bbbbbb

bbbbbbb

bbbbbbbb

bbbbbbbbb

bbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbb

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ