Ο καθηγητής έκανε το λάθος να πάρει το βιβλίο του μαθητή και να τον διώξει από την αίθουσα…

Δείτε το απίστευτο ξύλο που ακολούθησε!

https://www.youtube.com/watch?v=ui3qKb_iJz0

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ