Είναι λίγο θλιβερό, γιατί αν πάει έτσι οι παρθένες θα παραμείνουν παρθένες!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ